11. března 2008

5/6 1917

Roztomilému Broučkovi kvituji lístek ze dne 1/6 zasláním několika obrázků, které jsou vyňaty z velké serie, jež ponese název: Pobyt v lese „Starý Bór“ v máji 1917 čili mnoho prósy, málo poesie.

Bohužel mám mnohé z nich ještě pouze na plotně nebo filmu a do kopírování se mně nechce. Tož pro dnešek pouze zlomek této sbírky.


Do prósy náleží dva snímky mého paláce, kde jsem ve společnosti myší strávil téměř všechny májové noci (nedivte se, je to vojna; před rokem bylo ještě hůře – měl jsem za spolunájemníky třípísmenkový hmyz). Na jiném obrázku rovněž prósa v podobě kaverny, a opět na jiném (vypadá sice trochu poeticky – zahrádka v lese –) , ale pro nás měla jen ten význam a cenu, že jsme měli každý večer dobrou ředkvičku. Kdo bude klídit ostatní zeleninu, je otázka – nás služba zavolala na jiné místo, odevzdal jsem „dekuňk" i zahradu kamarádovi od jiného bataillonu. Jedna z těch dvou postav mezi záhony jsem já – hádejte, která –

Jediná poesie v tom životě lesním jste byla Vy – a i tu jsem zvěčnil mezi těmi haličskými stromy a nad naší besídkou (ovšem jen na obrázku, který vám dnes předkládám).

A ten velký obrázek je zase jenom próza.

Tož mnoho pozdravů – a na ten slíbený dopis už zítra čekám.

Zdraví Vás co nejsrdečněji

Vláďa