22. dubna 2010

1/8 1917

Tož se vracím k včerejšímu dopisu, jenž nese to židovské datum samých sedmiček. Ty v tom vidíš osud? Židi mají všude štěstí – může to být i štěstí pro nás. A první krok k tomu štěstí jsem již překročil, blahořečním Mojžíšovi, že to pěkné numero zavedl. (Kdo to zavedl, vlastně nevím, ale dejme tomu, že to byl nějaký vousatý starozákonník.)

Na tu Jankovu svatbu se těším – no ještě víc než Ty! A on cholera domů nejede, nepíše, je už asi také v tom pásmu pohybu, Máňa (posílám Ti ji jako přílohu – ta s tou černou kravatou) doma vzdychá, a já skoro také už své naděje na brzký Absentierung pohřbívám. Vlna offensivy se roztahuje na sever i na jih – a moje Mánička chuderka malá černooká a tak hodná a milá bude šlapat to špatné dláždění v Bystřičkách.

Na ten slíbený dopis, ten dlouhý dopis, se již nesmírně těším a budu ho již po zítřku očekávat s toužebností a otevřenou náručí. Ale když je to tak hloupé, že ta pošta tak dlouho je na cestě! Ty jsi dnes už na místě, na svém působišti – a já musím ještě několik dní čekat, než budu moci číst to, co dnes píšeš. (Mám totiž takové tušení, že asi v této chvíli také píšeš – je 10h večer. Mýlím se?)

A co náš milý Aníček? Zůstane teď sám doma? Nepojede do Prahy? Ten lístek, co jste mně poslaly (ze 26ho) ten byl povedený. Však jsem se také chytil za nos. Jsi tím ostatně sama vinna. Myslím stále jen na tebe a na Aniččin svátek jsem zapomněl. Doufám však, že mě pro tentokrát bude odpuštěno; příští rok už nezapomenu.

Vy pomýšlíte na zařízení – a Ty mě, Broučku, chceš nechat na vojně? Když je Andulinka tak nesmělá, tož jí řekni, že já tomu šohajovi sám napíšu a budu ho pasovat na svého rytířského švagra. O ubíhání času už vůbec nemluvím a ten „zub“ času jsem proklel až do desátého kolena. Ach, kdyby už byl konec té vojny, jak bych za tebou jezdil, jak bych jen s tebou stále chodil – ale ne, nejezdil bych za Tebou, ke mně domů bych si tě přivedl – hleď, 9 let jsem chodil světem s prázdnou duší, bez ideálů, tak s lehkou myslí, bez starostí, žil ze dne na den, na budoucnost jsem nidky nepomyslil – a teď v hlavě plno plánů, v myšlenkách svoji bohyni, královnu, svoje AOK, v srdci lásku – po devíti letech!

O ty povidla v Březinkovicích se nestarej, ať si s tím lidé namažou huby. Jsi přece rozumná děva, kterou takové malichernosti nemohou rozčilovat. A komu jsi zodpovědna za své chování? Já tu zodpovědnost za Tebe rád převezmu a zlíbám Tě za to milionkrát.

Abgefertigt um 11h nachm. Dobrou noc! A – pusu!

Vláďa

/3 Blg/

9 komentářů:

J-Lo řekl(a)...

včerejší dopis - dopis z Vlachova Březí datovaný 27.7.1917, v němž Máňa mj. píše:
Věru zvláštní, proč právě 7/VII jsem Stařečkovi psala a jej prvně 17/VII viděla a dnes již 27/VII poslední dopis ze Šumavěnky chci a posílám. Jest to sice k smíchu býti tak malicherným a všímati si takové hlouposti a přece připadá --- to tak zvláštní.-

J-Lo řekl(a)...

židovská sedmička, pěkné numero - nejposvátnější židovské číslo, odvozeno z biblických údajů o sedmi dnech stvoření, sedmém roce odpočinutí, sedmi oltářích a vyjádřené např. sedmi rameny svícnu

J-Lo řekl(a)...

Jan - Vláďův zasnoubený bratr, rovněž na frontě

J-Lo řekl(a)...

Absentierung - vojenská dovolená

J-Lo řekl(a)...

vlna offensivy - německo-rakouská protiofenzíva na haličské frontě po červencové Kerenského ofenzívě; vlna opadla začátkem srpna a boje se přenesly do Pobaltí

J-Lo řekl(a)...

Anna - Mánina sestra, svátek slaví 26. července

J-Lo řekl(a)...

povidla v Březinkovicích - klepy ve Vlachově Březí - "Jakmile jsem přijela z Prachatic, již věděly mnohé, že jsem tam s kýmsi neznámým chodila..."

J-Lo řekl(a)...

Abgefertigt um 11h nachm. - něm. odesláno v 11h. odp.

J-Lo řekl(a)...

3 Blg - něm. 3 přílohy (Beilagen)